Виконавчі постанови Закону про розвиток малих, середніх та мікропідприємств передбачають у статті (2) у розділі першій «Порядок виділення нерухомого майна) глави другої «Полегшення процедур початку угод», що органи, в юрисдикції яких знаходиться вільні землі у промислових та туристичних зонах, міських поселеннях та землях сільськогосподарської меліорації та інших землях, за погодженням з Управлінням розвитку проекту, визначити відсоток цих земель, відведених під проекти, не менше 30%, відповідно до характеру ліцензійної діяльності в цих областях.

Відповідно до статті (2) мандатарії зобов’язані:

1- Приєднання, поділ, планування та пропозиція земель, виділених для проектів, відповідно до характеру діяльності, призначеної для здійснення у регіонах.

2 – Надання Агентству всіх даних про землі, виділені для проектів, а також координація та співробітництво з ними у плануванні цих земель та у визначенні умов та контролю за їх розпорядженням.

3- Погодження з Агентством при розпорядженні про продаж, оренду, оренду із закінченням права власності, ліцензування права користування, продаж права користування або поділ землі як частку в натурі в проектах.

4- Визначення своїх представників у підрозділах з надання послуг з картами доступних земель та всіма даними про ці землі, з можливістю отримання та подання заявок через підрозділи з надання послуг, а делегати мають право укладати контракти, проходити процедури реєстрації та декларувати.

У той час як у статті (3) йдеться, що дозволено створювати промислові комплекси, що обслуговують сільськогосподарське або тваринницьке виробництво, на сільськогосподарських землях, а землі, на яких мають бути створені ці проекти, визначаються рішенням прем’єр-міністра на основі пропозиції Агентство за погодженням з компетентними органами та відповідними міністрами.